Levensduurte van het dak

De kwaliteit en levensduur van een metalendak zijn allereerst afhankelijk van het gebruikte materialen en de uitvoering van de werkzaamheden en dus de kwaliteit van de plaatser. 

Mensen die voor een metalen dak als bouwmateriaal kiezen en daardoor willen investeren in een duurzaam en onderhoudsvrij materiaal, hebben er belang bij om hun investering zo verantwoord mogelijk te kunnen beoordelen.  De slijtage van metalen dakbekledingen kent twee aspecten, ecologisch en economisch. Voor de ecologische aspecten verwijzen wij naar de desbetreffende rubriek.

ZINK

Zink is goed bestand tegen atmosferische invloeden. Net als alle andere materialen is het onderhevig aan natuurlijke slijtage door erosie en corrosie.  Hiermee hangt de levensduur direct samen. Verschillend belaste constructiedelen als zinken daken en zinken dakgoten kunnen niet met elkaar worden vergeleken.

De nu door producenten en leveranciers gehanteerde levensduur is gebaseerd op ervaringen van de afgelopen 20 tot 30 jaar. Tijdens een groot deel van die periode was het SO2-gehalte van de atmosfeer aanzienlijk hoger dan tegenwoordig en de corrosie overeenkomstig sneller. Andere factoren dan corrosie die de levensduur bepalen zijn een onjuiste toepassing of montagefouten. Afgezien van deze factoren zijn nu door een ondubbelzinnige vaststelling van de corrosiesnelheid nauwkeuriger schattingen van de levensduur mogelijk dan voorheen.  Deze zijn als volgt:

Voor dakgoten en hemelwaterafvoeren werd in 1995 de historische levensduur geschat op 35 tot 50 jaar (rond 1980 nog maar op 25 tot 40 jaar) en voor in 1995 gemonteerde goten en afvoeren op 50 tot 100 jaar;
voor dakbedekking werd in 1995 de historische levensduur geschat op 80 tot 100 jaar (rond 1980 nog maar op 60 tot 80 jaar)
en voor in 1995 gemonteerde gevelbekleding op 100 tot 200 jaar.

KOPER

Er wordt geponeerd dat de levensduurte van koperen daken uitgedrukt wordt in eeuwen en niet in decennia.

Technische richtlijnen

Algemeen Lastenboek voor privé-werken (2° uitgave 1980) uitgegeven door: F.A.B. – N.C.B. – W.T.C.B.
NBN.283. Dakbedekkingen – Leidraad voor de goede uitvoering daken in Bladzink - Uitgave 1955
NBN.306. Dakbedekkingen – Leidraad voor de goede uitvoering waterafvoer - Uitgave 1955
STS.33. Dakwaterafvoer - Uitgave 1969
STS.34. Dakbedekkingen – tweede deel Metalen daken - Uitgave 1972
Technische documentatie uitgeven door Umicore - Woluwelaan 34 te B-1831 Diegem (Tel. 02/712 52 11
)

 


© 2003, Cu Zn Dakwerken n.v.. Alle rechten voorbehouden.